آخرین اخبار : 

خرداد ۱۳۹۴

۱۵ خرداد

روز جهانی محیط زیست  روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونه‌های زیستی‌جانوری، به‌عنوان روز میحط زیست انتخاب شده‌است. ...

خوش آمدید…

سلام مدیریت سایت آژانس حفاظت از محیط زیست ایران ورود شما را به جمع دوستداران محیط زیست گرامی می دارد. باشد که ایده ها و نظرات شما پیشرفتی باشد در زمینه فرهنگ سازی محیط زیست.